Gặp gỡ CEO & Người sáng lập

Anh Huỳnh Hạnh Phúc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Missouri (Mỹ), Thạc sĩ Chính sách công (MPP) từ Đại học Harvard (Mỹ) và trở thành CFA Charterholder năm 2018 (CFA Institute). Anh Phúc cũng là Nhà Sáng lập của Teach For Vietnam (một tổ chức phi lợi nhuận với chương trình phát triển năng lực lãnh đạo trẻ hướng đến giáo dục bình đẳng).

Gia nhập GreenConnect

Trên con đường thực hiện lý tưởng này, chúng tôi luôn chào đón và tìm kiếm sự cộng tác để cùng kiến tạo tương lai bền vững cộng đồng và môi trường

viVI