Gặp gỡ người sáng lập

Anh Huỳnh Hạnh Phúc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Missouri (Mỹ), Thạc sĩ Chính sách công (MPP) từ Đại học Harvard (Mỹ) và trở thành CFA Charterholder năm 2018 (CFA Institute). Anh Phúc cũng là sáng lập kiêm Chủ Tịch Teach For Vietnam. Anh là CEO kiêm sáng lập của GreenConnect, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ xanh, hướng tới sứ mệnh “Thúc đẩy giao dịch xanh, cho cuộc sống an lành, vì tương lai bền vững”.

Mối quan tâm của anh xoay quanh lĩnh vực Kinh doanh tạo tác động xã hội, Xây dựng và Phát triển Hệ sinh thái, Phát triển Kinh tế toàn diện cho các đối tượng yếu thế, để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phúc tin rằng cuộc sống này là một chuỗi những “đáp đền tiếp nối” (pay it forward) mà mỗi chúng ta thực hành thói quen “cho đi, rồi bạn sẽ bất ngờ vì nhận lại được rất nhiều”.

Gia nhập GreenConnect

Trên con đường thực hiện lý tưởng này, chúng tôi luôn chào đón và tìm kiếm sự cộng tác để cùng kiến tạo tương lai bền vững cộng đồng và môi trường

viVI